MENU

Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 2:08:00 π.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ; 23410 70083
ΚΙΝΗΤΟ ; 694 8817 682
ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ; ΚΑΛΟΥΔΗ 32 , ΟΡΟΦΟΣ 2 ος ,ΤΚ 61100 ΚΙΛΚΙΣ .
Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 2:02:00 π.μ.


Παιδοδοντία 

Στο ιατρείο του dental surgeon ΚΟΡΑΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ παρακολουθούμε  την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ των νεογιλών  άλλα και των ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

 • ΓΕΝΙΚΑ
Η παιδοδοντιατρική αποτελεί μία σημαντική ειδικότητα της οδοντιατρικής καθώς το γνωστικό αντικείμενο της παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα της κάλυψης όλου του φάσματος των οδοντιατρικών πράξεων σε μία πολύ σημαντική ηλικιακή περίοδο του ανθρώπου σε ότι αφορά στην σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη και εξέλιξη. Η ανάπτυξη και εξέλιξη είναι το διαδοχικό πέρασμα ενός οργανισμού από τα διάφορα επίπεδα ωρίμανσης που τον οδηγούν στην πλήρη ενεργή μορφή. Η ανάπτυξη είναι πολυδιάστατη διαδικασία διαδοχικών μεταβολών που καθορίζονται από το γενετικό υλικό και από τις διάφορες αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον (μάθηση). Οι κύριες διαστάσεις της ανάπτυξης που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι η σωματική, η νοητική, η συναισθηματική και η κοινωνική. Με τον όρο ανάπτυξη συνήθως αναφερόμαστε στη σκελετική και σωματική διάπλαση ενώ με τον όρο εξέλιξη στην ωρίμανση των διαφόρων οργάνων του ανθρώπινου οργανισμού.

 • ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο ρυθμός της σωματικής ανάπτυξης ενός ανθρώπου από τη γέννηση έως την ηλικία των 20 ετών παρότι σημαντικά εξατομικευμένος παρουσιάζει παρεμφερή μορφή για όλα τα παιδιά. Η σωματική ανάπτυξη παρακολουθείται με τη χρήση διαγραμμάτων ανάπτυξης όπου υπάρχουν τα προκαθορισμένα σημεία που θα πρέπει να φθάσει ένα παιδί σε μια δεδομένη ηλικία. Η αποτυχία του παιδιού να φθάσει τα σταθερά αυτά σημεία ύψους και βάρους αποτελεί ένα πρόωρο διαγνωστικό στοιχείο πλημμελούς ανάπτυξης συνδεόμενο με παράγοντες υγείας, σίτισης, γενετικής και περιβάλλοντος. Οι διαφορές αυτές δεν συσχετίζονται απόλυτα με διαφορές στη συμπεριφορά του ατόμου εκτός από περιπτώσεις ενδοκρινικών διαταραχών. Ταυτόχρονα θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι διαφορές στο φύλο μέσα στο πλαίσιο της σωματικής ανάπτυξης δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη συμπεριφορά.

Στην καμπύλη ανάπτυξης παρουσιάζονται δύο κορυφές έντονου ρυθμού μία αρχική μικρή και μία μεγαλύτερη αργότερα. Η εμφάνιση αυτών των εξάρσεων διαφοροποιείται ηλικιακά στα αγόρια και τα κορίτσια. Η πρώτη περίοδος έντονου ρυθμού ανάπτυξης είναι στην ηλικία των 7 ετών περίπου για τα κορίτσια και των 8 ετών για τα αγόρια. Η δεύτερη περίοδος έντονου ρυθμού η οποία είναι και σε ποσοστό και χρονική περίοδο συμπίπτει με την είσοδο του ατόμου στην εφηβεία. Για τα κορίτσια η ηλικιακή αυτή περίοδος είναι από τα 10 έως τα 12 χρόνια ενώ για τα αγόρια ξεκινάει περίπου δύο χρόνια αργότερα. Το πλέον συνηθισμένο μέτρο σωματικής ανάπτυξης αποτελεί το ύψος του παιδιού. Το ύψος είναι το συνηθέστερο στοιχείο βάσει του οποίου καταρτίζονται οι καμπύλες ανάπτυξης που αποτυπώνουν ικανοποιητικά τη μορφή της καμπύλης και την ταχύτητα της ανάπτυξης αλλά όχι και την εξέλιξη την ωρίμανση δηλ. του οργανισμού. Η σωματική ωρίμανση προκύπτει από το βαθμό ενασβεστίωσης των οστών ιδιαίτερα στον καρπό.

Με βάση τα στοιχεία της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης και εξέλιξης που παρουσιάζει κάθε άτομο σε μία δεδομένη χρονολογική ηλικία, προκύπτει αντίστοιχα η ηλικία ωρίμανσης του συγκεκριμένου τομέα στο συγκεκριμένο άτομο. Για κάθε άνθρωπο συνεπώς υπάρχουν διαφορετικές «ηλικίες». Η βασική ηλικία είναι η πραγματική χρονολογική ηλικία, δηλαδή πόσων ετών είναι το παιδί, η οποία στη συνέχεια συσχετίζεται με την εικόνα του βαθμού ωρίμανσης του οποιουδήποτε συστήματος απ’ όπου προκύπτει η «ηλικία» για το συγκεκριμένο σύστημα. Στο άμεσο ενδιαφέρον του οδοντιάτρου βρίσκεται η οδοντική ηλικία δηλαδή ο βαθμός διάπλασης των οδοντικών ιστών και η διαδικασία ανατολής των δοντιών. Η οδοντική ηλικία θεωρείται από τις καλύτερα σχετιζόμενες «ηλικίες» με τη χρονολογική ηλικία.
Οδοντική ηλικία

Για την αξιολόγηση της αναπτυσσόμενης οδοντοφυΐας είναι καλύτερα να ψάχνουμε την οδοντική ηλικία του ασθενή μας και να τη συσχετίζουμε με τη χρονολογική του, έτσι ώστε να διαπιστώνονται τυχόν αποκλίσεις. Για παράδειγμα το οποίο αργεί να ανατείλει πέραν των έξι μηνών από τη μέση ηλικία ανατολής θα πρέπει να εγείρει υποψίες ότι κάτι συμβαίνει. Ο κάθε οδοντίατρος που ασχολείται με την παροχή περίθαλψης σε παιδιά θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τα στάδια της ανάπτυξης και εξέλιξης των δοντιών. Οι πλέον σημαντικοί σταθμοί στην ανάπτυξη ενός δοντιού είναι οι παρακάτω:

Έναρξη ενασβεστίωσης

Ολοκλήρωση σχηματισμού μύλης

Ανατολή

Σύγκλειση ακρορριζίου

Είναι βασικό να γνωρίζουμε τη χρονολογική ηλικία αυτών των σταθμών όπως εμφανίζεται για τα μόνιμα δόντια.


 • ΑΝΑΤΟΛΗ ΔΟΝΤΙΩΝ
Η διαδικασία της ανατολής των δοντιών είναι μία φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί για την εξήγηση του φαινομένου της ανατολής. Στη διαδικασία του σχηματισμού και της ανατολής των δοντιών εμφανίζονται παρεκκλίσεις που αφορούν στο χρόνο, τον αριθμό, το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών.

Στη χρονολογική διαδικασία της ανατολής και απόπτωσης των νεογιλών δοντιών όπως και της ανατολής των μονίμων δοντιών οι εμφανίζομενες παρεκκλίσεις εξαρτώνται από γενετικούς – κληρονομικούς παράγοντες, τη διατροφή και τη σωματική ανάπτυξη. Οι κυριότερες αιτίες χρονολογικής παρέκκλισης στη διαδικασία ανατολής των μονίμων δοντιών είναι:
Κύστη ανατολής

Η κύστη ανατολής αναπτύσσεται μερικές εβδομάδες πρίν από την ανατολή ενός δοντιού. Η κύστη είναι γεμάτη αίμα στηρίζοντας τη θεωρία ότι αναπτύσσεται μετά από τραύμα. Συνήθως δε χρειάζεται κάποια επέμβαση καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα το δόντι ανατέλλει. Σε ακραίες περιπτώσεις καθυστέρησης ανατολής χρειάζεται επέμβαση με διάνοιξη της κύστης. Η κύστη ανατολής είναι αιτία ανησυχίας των γονέων και ο οδοντίατρος θα πρέπει να τους καθησυχάζει εξηγώντας τι ακριβώς συμβαίνει.
Νεογνικά δόντια

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά γεννιούνται με δόντια ή παρατηρείται ανατολή δοντιών αμέσως μετά τη γέννηση. Τα δόντια αυτά ονομάζονται νεογνικά δόντια και η συχνότητα τους είναι περίπου 1/3000 γεννήσεις. Τα δόντια αυτά μπορεί να παρουσιάζουν κινητικότητα, να προκαλούν τραύματα στη γλώσσα του νεογνού ή στη θηλή του στήθους της μητέρας. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της αυξημένης κινητικότητας τα δόντια αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος εισρόφησης.  • Ανατολή νεογιλών δοντιών

Η ανατολή των νεογιλών δοντιών ξεκινάει το πρώτο έτος της ζωής του ανθρώπου με πρώτα δόντια τους τομείς της κάτω γνάθου ακολουθούμενα από τους τομείς της άνω γνάθου. Οι νεογιλοί τομείς είναι μικρότεροι και λευκότεροι από τους διαδόχους τους και ανάμεσα τους συνήθως υπάρχουν διαστήματα τα οποία θα κλείσουν με την πάροδο των ετών. Έλλειψη αυτών των διαστημάτων αποτελεί πρώϊμη ένδειξη συνωστισμού στη μόνιμη οδοντοφυϊα. Τα επόμενα δόντια που ανατέλλουν είναι οι πρώτοι νεογιλοί γομφίοι στην ηλικία από 1 έτους έως 18 μηνών, ακολουθούμενοι από τους νεογιλούς κυνόδοντες και τους δεύτερους νεογιλούς γομφίους. Η ολοκλήρωση της ανατολής της νεογιλής οδοντοφυΐας συντελείται συνήθως γύρω στο τρίτο έτος της ζωής του ανθρώπου. Από την ηλικία των τριών ετών έως τα πέντε παρατηρείται μία προς τα εγγύς μετακίνηση των νεογιλών δοντιών της κάτω γνάθου παράλληλα με έντονες αποτριβές των φυμάτων των νεογιλών δοντιών.
 

ΝΕΟΓΙΛΑ 0-3 χρονών

Η χρονολογική ανάπτυξη των νεογιλών δοντιών είναι :

6-7ος μήνας κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
7-8ος μήνας κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
8-9ος μήνας πλάγιοι τομείς άνω γνάθου
7ος μήνας πλάγιοι τομείς κάτω γνάθου
18-20ος μήνας κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου
12-16ος μήνας πρώτοι γομφίοι άνω
18-20ος μήνας πρώτοι γομφίοι κάτω γνάθου
24-27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι κάτω γνάθου
24-27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι άνω γνάθου • Μικτή οδοντοφυΐα

Η περίοδος της μικτής οδοντοφυΐας ή του μικτού φραγμού, ξεκινάει από την ηλικία των 6 ετών συνήθως με την ανατολή των πρώτων μονίμων γομφίων της κάτω γνάθου και τελειώνει με την απόπτωση του τελευταίου νεογιλού δοντιού. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες προηγείται η ανατολή των μονίμων κεντρικών τομέων της κάτω γνάθου με ή χωρίς απόπτωση των νεογιλών δοντιών. Η καθοδήγηση σε σύγκλειση των πρώτων μονίμων γομφίων γίνεται από τις άπω επιφάνειες των δευτέρων νεογιλών γομφίων. Σε περίπτωση που δεν έχει συντελεσθεί η προς τα εγγύς μετακίνηση των νεογιλών γομφίων της κάτω γνάθου τότε οι μόνιμοι θα συγκλίνουν κορυφή φύματος προς κορυφή φύματος. Είναι σημαντικό σε περίπτωση πρόωρης απώλειας δευτέρου νεογιλού γομφίου να τοποθετηθεί ειδική συσκευή διατήρησης χώρου (distal shoe) έτσι ώστε να υπάρχει το οδηγό επίπεδο. Παράλληλα σε περίπτωση καθυστέρησης της ανατολής των πρώτων μόνιμων γομφίων πέραν των έξη μηνών θα πρέπει να ελέγχονται ακτινογραφικά ώστε να εντοπισθεί τυχόν περίπτωση έγκλεισης τους κάτω από την άπω επιφάνεια του δευτέρου νεογιλού γομφίου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα το περιστατικό ώστε να υποβοηθηθεί η ανατολή του μόνιμου δοντιού.

Η ανατολή των τομέων στην κάτω γνάθο όπως σημειώθηκε και παραπάνω γίνεται πολλές φορές γλωσσικά χωρίς την απόπτωση των αντιστοίχων νεογιλών. Η αιτία αυτών των περιστατικών είναι συνήθως η έλλειψη χώρου και θα πρέπει να γίνεται άμεσα η εξαγωγή των νεογιλών τομέων και η αξιολόγηση των διαστημάτων. Στην άνω γνάθο συνήθως έχουμε διάστημα ανάμεσα στους μόνιμους τομείς (κεντρικούς και πλάγιους). Το διάστημα αυτό κλείνει σιγά-σιγά με την ανατολή των υπολοίπων μονίμων δοντιών και κυρίως με τους μόνιμους κυνόδοντες. Συνήθως συνυπάρχει σ’ αυτά τα περιστατικά και μία χαμηλή κατάφυση του χαλινού του άνω χείλους και πολλοί παιδίατροι συστήνουν την εκτομή του θεωρώντας ότι το διάστημα οφείλεται σ’ αυτόν. Ένας χαλινός θα πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί πρόβλημα εάν διατηρηθεί το διάστημα μετά από την ανατολή των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου.

Στην ηλικία των 8-8.5 ετών θα πρέπει να γίνεται έλεγχος με ψηλάφηση για την εκτίμηση της πορείας των μονίμων κυνοδόντων της άνω γνάθου καθώς και ακτινογραφικός έλεγχος (ορθοπαντομογράφημα) για την παρουσία των προγομφίων άνω και κάτω γνάθου. Στην ηλικία αυτή οι κυνόδοντες θα πρέπει να ψηλαφώνται ψηλά στην ουλοδοντική σχισμή δίνοντας την αίσθηση διογκώσεων. Σ’ αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να ελέγχεται ακτινογραφικά η πορεία τους και το εάν κινούνται υπερώια. Παράλληλα ένα ορθοπαντομογράφημα θα μας δείξει σ’ αυτήν την ηλικία εάν υπάρχει συγγενής έλλειψη προγομφίων έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρος σχεδιασμός εάν αυτό είναι απαραίτητο. Η περίοδος του μικτού φραγμού τελειώνει με την ανατολή του δευτέρου μόνιμου γομφίου στην ηλικία από 12-14 ετών, ενώ η μόνιμη οδοντοφυΐα ολοκληρώνεται με την ανατολή του τρίτου γομφίου μετά τα 18 έτη. Μόνιμα 6 - 21χρονών


Η χρονολογική ανάπτυξη των μονίμων δοντιών είναι :

6ος - 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου,
πρώτος γομφίος άνω γνάθου,
πρώτος γομφίος κάτω γνάθου
7ος - 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου
πλάγιος τομέας κάτω γνάθου
8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου

10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου

10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου
πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου

11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου

12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου
δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου


17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου
τρίτος γομφίος κάτω γνάθου
Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 1:11:00 π.μ.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ              


Στο ιατρείο του dental surgeon ΚΟΡΑΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ η αισθητική οδοντιατρική απαντάει στην επιθυμία όλων μας για βελτιωμένη αισθητική για ένα καλύτερο χαμόγελο.
 Το χαμόγελο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εσωτερικής αλλά και εξωτερικής σας ομορφιάς . Για την εξασφάλιση της αισθητικής επιτυχίας πρέπει να γίνεται διαγνωστική προσέγγιση του αισθητικού προβλήματος μεταξύ οδοντιάτρων και ασθενούς.
Ο ασθενής  έχει πολλές επιλογές αισθητικής αποκατάστασης. 


Μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

 • λεύκανσης δοντιών 
 • οι όψεις σύνθετης ρητίνης 
 • πορσελάνης, 
 • τα κεραμικά ένθετα και επένθετα, 
 • οι ολοκεραμικές στεφάνες.


Posted by DENTAL FAMILY CARE 1:38:00 π.μ.

Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 10:37:00 π.μ.
     ΠΡΙΝ  & ΜΕΤΑ
 ΜΕΤΑ


 

ΕΝΑ  ΑΚΟΜΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ


ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ  

 

 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

     ΠΡΙΝ     

      ΜΕΤΑ 

ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ


                                                    ΠΡΙΝ


                                                ΜΕΤΑ
 

 

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 

                                                    ΠΡΙΝ
                               ΜΕΤΑ


Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 4:51:00 π.μ.
Κάποιες φορές η αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας μόνο με τη συντηρητική θεραπεία δεν είναι εφικτή. Η καταστροφή του περιοδοντίου έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που καθιστά αδύνατη την επαναφορά υγείας στους περιοδοντικούς με αυτή την τεχνική. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται και χειρουργική θεραπεία.

Οι πιο συνηθισμένες χειρουργικές θεραπείες για την αντιμετώπιση της περιοδοντίτιδας
στο ιατρειο του
dental surgeon ΚΟΡΑΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ είναι:

 
1.Διάνοιξη κρημνού για απόξεση 
Με μία μικρή τομή, αποκολλάμε τα ούλα και απομακρύνουμε όλη την πέτρα – τρυγία που
 βρίσκεται υπο-ουλικά, στις ρίζες των δοντιών. Επίσης απομακρύνουμε και όλους τους ιστούς που έχουν μολυνθεί με μικρόβια καθαρίζοντας καλά την περιοχή. Ακολουθεί η συρραφή των ούλων.
2.Χειρουργική αφαίρεση των οστικών βλαβών με μείωση των θυλάκων 

Μετά τη διάνοιξη των ούλων απομακρύνουμε όλη την πέτρα – τρυγία που βρίσκεται υπο-ουλικά στις ρίζες των δοντιών. Επίσης απομακρύνουμε και όλους τους ιστούς που έχουν μολυνθεί με μικρόβια καθαρίζοντας καλά την περιοχή.
Τροποποιούμε το σχήμα του οστού και των μαλακών ιστών στην περιοχή για να αποτρέψουμε την επαναδημιουργία θυλάκων και ακολουθεί η συρραφή των ούλων. 

3.Διάνοιξη κρημνού για απόξεση και αναγέννηση.


Με μία μικρή τομή, αποκολλάμε τα ούλα και απομακρύνουμε όλη την πέτρα – τρυγία πουβρίσκεται κάτω αυτά, στις ρίζες των δοντιών. Επίσης απομακρύνουμε και όλους τους ιστούς που έχουν μολυνθεί με μικρόβια καθαρίζοντας καλά την περιοχή.Τι σημαίνει περιοδοντίτιδα ;

Είναι φλεγμονώδης νόσος όλων των περιοδοντικών ιστών και χαρακτηρίζετε από καταστροφή του περιρρίζου και του φατνίου οστού .

Εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της χρονιάς ουλίτιδας = ύπαρξη οδοντικής πλακάς , η φλεγμένη , η πρόκληση αιμορραγίας και με

1.Ακρορριζικη μετατόπιση προσπεφυκοτο επιθήλιο = μετατόπιση προς την ρίζα του δοντιού όλων των ιστών που αγκαλιάζουν το δόντι

2.Φατνιολυσια = αλλοίωση της περιοχής που φιλόξενη το δόντι = αποδυνάμωση του δοντιού

3.Δημιουργια περιοδοντικών θυλάκων = γύρω από το δόντι υπάρχει χωρο απο την καταστροφή των ιστών΄Ενα απο τα αίτια είναι

Η ουλίτιδα μπορεί να θεωρηθεί ως το πρόωρο στάδιο μιας περιοδοντίτιδας. Ο κίνδυνος στον ασθενή που πάσχει από ουλίτιδα είναι ότι αν δεν τη θεραπεύσει έγκαιρα μπορεί να προχωρήσει και να καταστρέψει το οστό και τις ίνες που στηρίζουν τα δόντια = φλεγμονή = την περιοδοντίτιδα . Μπορούμε να θεωρήσουμε την περιοδοντίτιδα ως τη φυσική συνέχεια μιας ουλίτιδας που έμεινε θεράπευτη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η φλεγμονή αυτή βλάπτει το κόκαλο και το συνδετικό ιστό που υποστηρίζει τα δόντια. Τα ούλα υποχωρούν και η ενισχυτική δομή του οστού χάνεται. Τότε τα δόντια χαλαρώνουν, αρχίζουν να κινούνται, μπορεί να μετατοπιστούν σε άλλη θέση και όταν χάσουν μεγάλο μέρος από τη στήριξή τους θα πρέπει να εξαχθούν. Η περιοδοντίτιδα θεωρείται η πιο συνηθισμένη αιτία απώλειας δοντιών στους ενήλικες.

Η ουλίτιδα είναι μια κατάσταση που με σωστό βούρτσισμα και σωστό καθαρισμό από τον Οδοντίατρο μπορεί να επανέλθει στη φυσιολογική κατάσταση.

Η περιοδοντίτιδα δεν επανέρχεται στο φυσιολογικό γιατί τα κύτταρα του οστού που καταστρέφονται δεν ξανά δημιουργούνται από τον οργανισμό. Μπορούμε να περιορίσουμε - επιβραδύνουμε τη βλάβη στο σημείο που έχει φθάσει ώστε να μην προχωρήσει άλλο. Γι' αυτό είναι αναγκαία η προσέλευση στον Οδοντίατρο έγκυρα όταν τα συμπτώματα ειναι :

-Υποχώρηση των ούλων, κακοσμία του στόματος, πρόκληση αιμορραγίας ,χαλάρωση 1-2 δόντιων, εκροή πύου

-Η περιοδοντίτιδα είναι κατά κανόνα μία "σιωπηλή" και ύπουλη νόσος γιατι δεν υπάρχει πόνος , γεγονός το οποίο εξηγεί το οτι η νόσος ανιχνεύεται από τον Οδοντίατρο σε πολύ προχωρημένο στάδιο. 

-Μία περιοδοντική εξέταση από ένα γενικό Οδοντίατρο μία ή δύο φορές το χρόνο, μπορεί να αποκαλύψει οποιαδήποτε περιοδοντικά προβλήματα.

Οδοντίατρος

θα πάρει ένα πλήρες Ιατρικό και Οδοντιατρικό Ιστορικό, έτσι ώστε να μπορέσει να διαπιστώσει αν πάσχετε από κάποια συστηματικά νοσήματα τα οποία μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην υπάρχουσα κατάσταση. Το ιστορικό θα τον βοηθήσει επίσης να αποκαλύψει και να αξιολογήσει οποιαδήποτε περιοδοντικά προβλήματα του παρελθόντος.

Ακολούθως, θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τα ούλα σας όσον αφορά το χρώμα και τη σύστασή τους, τυχόν ύπαρξη φλεγμονών . Κατά κανόνα είναι απαραίτητο να προχωρήσει στη λήψη μιας σειράς ακτινογραφιών ώστε να διαπιστώσει την ποιότητα και ποσότητα του υπάρχοντος οστού το οποίο στηρίζει τα δόντια αλλά και την ύπαρξη τυχόν αποκαταστάσεων που μπορεί να επιβαρύνουν την κατάσταση των ούλων.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο θα μπορέσει να μετρήσει το βάθος της ουλοδοντικής σας σχισμής, γεγονός που θα τον βοηθήσει να καθορίσει τη βαρύτητα της νόσου.

Τέλος θα ελέγξει την κινητικότητα των δοντιών σας. Όλα τα αποτελέσματα της εξέτασης θα πρέπει να τα καταγράψει προκειμένου να τα συγκρίνει με μελλοντικές εξετάσεις και να παρατηρηθεί η πρόοδος της νόσου.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει στην κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση .

  Ο Οδοντίατρος θα προχωρήσει στον καθαρισμό των δοντιών, δηλαδή την αφαίρεση της πλάκας και της τρυγίας πέτρας που έχουν συσσωρευτεί στις επιφάνειες των δοντιών. 
 •  Σε προχωρημένες βλάβες  , θα χρειαστεί  χειρουργική επέμβαση. 
Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει ένα κατάλληλο πρόγραμμα στοματικής υγιεινής. Η διατήρηση των θεραπευμένων ούλων σε μία αποδεκτή κατάσταση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από δύο παράγοντες : την καθημερινή φροντίδα από τον ασθενή εφαρμόζοντας τις συνηθισμένες απλές τεχνικές φροντίδας του στόματος και τις επανεξετάσεις από τον οδοντίατρο κάθε εξάμηνο.Άλλα αίτια είναι

α.Γενικά νοσήματα του οργανισμού

-Σακχαρώδης διαβήτης

-Ακοκκιοκυτταραιμια

-Κυκλική ουδετερόνια

-Σύνδρομο down

β.Νοσήματα που επιδρούν στην υγεία των περιοδοντικών ιστών

-Ορμόνες γενετικές

-Διατροφή

-Νοσήματα αίματος

-Φάρμακα

-Ηλικία

-Ψυχική κατάποση stress .Posted by DENTAL FAMILY CARE in | 10:43:00 μ.μ.

Στο ιατρείο του
dental surgeon ΚΟΡΑΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ προχωράμε και αντιμετωπίζουμε ορθοδοντικές ανωμαλίες  σε Παιδία & Ενήλικες .

 
Η ανώμαλη ή ελαττωματική σχέσης μεταξύ των γνάθων και των δοντιών, καθώς και των δυσμορφιών του προσώπου που πιθανόν να συνεπάγονται με ορθοδοντικά προβλήματα .Η ορθοδοντική δεν μπορεί να αντιμετωπισει μονη τησ με επιτυχία ολεσ τησ οδοντογναθικές ανωμαλίες αλλα σε συνεργασία και με άλλους κλάδους της οδοντιατρικής έχει ως σκοπό να προλαμβάνει, διαγιγνώσκει και να θεραπεύει της οδοντογναθικές ανωμαλίες (ορθοδοντικά προβλήματα) για να πετύχει τους στόχους σε επίπεδο 
λειτουργίας , ο πάσχων να έχει σωστή μάσηση, κατάποση και ομιλία
αισθητικούς λόγους για φυσιολογική ανάπτυξη με αυτοπεποίθηση
σωστή υγιεινή στόματος .
Εάν ο γονέας παρατηρήσει στο παιδί την παρουσία
Θηλασμός δακτύλου ή χείλους ή γλώσσας
Ασυμμετρία στα δόντια και το πρόσωπο
Αναπνοή από το στόμα
Συνωστισμός δοντιών
Πολύ μεγάλα κενά ανάμεσα στα δόντια
Δόντια ή γνάθοι που δεν ταιριάζουν αρμονικά
Παρατεταμένη παραμονή παιδικών δοντιών ή πρόωρη απώλεια από τερηδόνα ή τραύμα
Τρίξιμο δοντιών, γνάθοι που κάνουν θόρυβο, δυσκολία στη μάσηση ή την ομιλία
τότε πρέπει να επισκεφθεί τον οδοντιατρο .

Κατάλληλη ηλικία για πρώτο έλεγχο


Όλα τα παιδιά πρέπει να υποβάλλονται σε οδοντιατρικό - ορθοδοντικό έλεγχο το αργότερο μέχρι την ηλικία των 7 ετών. Αρκετά προβλήματα αρμονίας του προσώπου μπορεί να προληφθούν, εάν διαγνωσθούν έγκαιρα. Η έγκαιρη διάγνωση συχνά συνεπάγεται αποφυγή εξαγωγών μονίμων δοντιών κατά την ορθοδοντική θεραπεία ή και γναθοχειρουργικής επέμβασης, σε περιπτώσεις έντονων σκελετικών προβλημάτων. 
Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία θεραπείας;

Πρόληψη
η επίσκεψη που θα την προτείνει κι ο οδοντίατρος θα πρέπει να γίνει στην ηλικία των 6-7 ετών. Έτσι, θα εκτιμήθουν προβλήματα που τυχόν θα δημιουργηθούν, προβλήματα που υποβόσκουν και που πρέπει να δρομολογηθεί η λύση τους στο άμεσο μέλλον.

Καταστολή
Από 7-9 ετών ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που θα του εμφανιστούν στην άνω και την κάτω γνάθο και τα οποία δυστυχώς θα εξελιχτούν, εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Επανόρθωση 


Σε εφήβους

Τα άτομα που βρίσκονται σε νεαρή-παιδική ηλικία και είναι στην ανάπτυξη θα διορθώσουν με την έγκαιρη θεραπεία κατασκευαστικά και οδοντικά προβλήματα σε μικρότερο χρόνο, αποφεύγοντας μακροχρόνιες θεραπείες. Αντιμετωπίζονται πιο εύκολα τα σκελετικά προβλήματα καθώς τα οστά βρίσκονται, ακόμα, στην ανάπτυξη. Δε θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο εξαγωγών δοντιών και τέλος, θα βελτιώσουν την εμφάνισή τους πολύ πριν μπουν στην «δύσκολη» περίοδο της εφηβείας.

Σε ενήλικες

Η ορθοδοντική στους ενήλικες έχει δυο στόχους: να βελτιώσει την υγεία των ούλων και των δοντιών και να προσφέρει όμορφο χαμόγελο. Τα δόντια με συνωστισμούς , στριμωγμένα είναι δύσκολο να καθαρίζονται και με την πάροδο του χρόνου αυτό μπορεί να συμβάλλει στην δημιουργία τερηδόνας, ουλίτιδας αποτέλεσμα αυτών η απώλεια δοντιών. Ο τρόπος με τον οποίο τα δόντια των δυο γνάθων έρχονται σε επαφή , κακή σύγκλειση , μπορεί να οδηγήσει σε ανώμαλη φθορά των επιφανειών τους την αποτριβή , σε δυσκολίες στη μάσηση και σε καταστροφή του οστού και των ούλων που στηρίζουν τα δόντια. Ακόμη και πόνος στις αρθρώσεις και στους μυς του μασητικού συστήματος είναι δυνατόν να προκληθεί -υπό προϋποθέσεις- από την ανώμαλη σύγκλειση.


Οι γονείς, λοιπόν, δεν πρέπει να περιμένουν μέχρι το παιδί να αλλάξει όλα τα δόντια, που συμβαίνει συνήθως σε ηλικία 12 ετών.

Για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να βάλω σιδεράκια ?

Σε περιπτώσεις με

 1. οδοντικές ανωμαλίες,
 2.  σκελετικές ανωμαλίες προσώπου & στόματος , 
 3. λειτουργικές ανωμαλίες του στόματος .
 Τα "σιδεράκια" δεν δημιουργούν κανένα ουσιαστικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των ενηλίκων. Οι νέες τεχνικές και τα υλικά έχουν ελαττώσει τόσο τη διάρκεια των θεραπειών όσο και τον αριθμό των επισκέψεων . Σε ότι αφορά την εμφάνιση, υπάρχουν ‘’σιδεράκια’’ διακριτικά, κατασκευασμένα από λευκά υλικά ή ακόμα και σιδεράκια τα οποία τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά των δοντιών και αυτό τα καθιστά ‘’αόρατα’’. Οι εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή σε συνδυασμό με την εμπειρία και την καθοδήγηση από τον ορθοδοντικό θα επιτρέψουν την επιλογή των ιδανικότερων μηχανισμών για καθένα ξεχωριστά.


Οι στόχοι μας είναι:

 1. Η σωστή λειτουργία του στόματος 
 2. Η καλή στοματικής υγιεινής 
 3. Περιορισμός της πιθανότητας καταγμάτων δοντιών κυρίως σε νεαρά άτομα 
 4. Ο περιορισμός εμφάνισης προβλημάτων στην κροταφογναθική διάρθρωση 
 5. Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με ενα όμορφο χαμόγελο .


Bookmark Us

Facebook Favorites